Sprawny przepływ gotówki w naszym budżecie

Sprawny przepływ gotówki w naszym budżecie

Jedną z najlepszych rzeczy jakie możemy zrobić, aby mieć zdrowe finanse osobiste, jest nauczenie się efektywnego zarządzania przepływem gotówki. Cash flow, czyli przepływy pieniężne, to nic innego jak zmienność gotówki na podstawie przychodów i wydatków jakie mamy w każdym miesiącu, których sprawne zarządzane mogą znacząco powiększyć nasz kapitał.

Każdy z nas może prawidłowo zarządzać swoimi pieniędzmi, tak aby pracowały one dla nas. Istnieje wiele sposobów, aby w pełni wykorzystać nasz miesięczny dochód, ale tutaj omówimy szereg podstawowych zasad, które sprawią, że będzie on rósł i generował większy przepływ gotówki z korzyścią dla nas.

Pierwszym krokiem do cieszenia się rosnącym przepływem gotówki jest przeprowadzenie przeglądu naszych stałych wydatków. Zawsze istnieje możliwość obniżenia głównych rachunków poprzez analizę ofert, które mogą istnieć między różnymi firmami. To uwolni zasoby z naszych miesięcznych wydatków, które mogą być wykorzystane do :pracy” dla nas.

Kolejną z podstawowych zasad zwiększania naszej płynności finansowej jest oszczędzanie. Zaleca się przeznaczenie 10% dochodów osobistych na konto oszczędnościowe, aby pod koniec roku przeznaczyć wszystkie te oszczędności na inwestycje, a tym samym uzyskać wzrost wartości kapitału zgodnie z naszym profilem inwestora.

Sposobem na wykorzystanie naszych pieniędzy jest zakup aktywów, które pozwalają nam uzyskać pewien rodzaj pasywnego dochodu lub uzyskać zyski kapitałowe, czyli że aktywa są przeszacowywane, a zatem nasze pieniądze zainwestowane w nie rosną.

Najczęstsze aktywa, które możemy nabyć, aby przeznaczyć nasze pieniądze na inwestycje, takie jak zakup akcji, udziały w firmach zewnętrznych, obligacje państwa lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i wszystko inne co jest podatne na sprzedaż lub generujące dochód.

Jeśli będziemy zdyscyplinowani, z czasem nasze aktywa będą dostarczać nam coraz większych dochodów, co wykładniczo zwiększy nasz miesięczny lub roczny przepływ gotówki. W tym samym czasie pieniądze będą płynąć obficie, co będzie zasilać koło dochód-aktywa: aktywa generują dochód, a ten dochód może być wykorzystany do zakupu kolejnych aktywów, co pozwoli nam zmierzać w kierunku naszej niezależności finansowej.