Internet – zmiany w logowaniu do kont bankowych

Internet – zmiany w logowaniu do kont bankowych

Ochrona kont osobistych w bankach internetowych wkracza w fazę zmian. Przepisy unijne nakładają na banki i ich użytkowników nowe rozwiązania dotyczące logowania. Bankowość internetowa to najszybciej i najdynamiczniej rozwijający się sektor bankowości. Unijna dyrektywa PSD2 wymusza na bankach wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń uwierzytelniających w procesie logowania. Dotychczasowe sposoby zostaną dodatkowo rozbudowane o poszerzenie danych podczas lodowania.

Kupowanie używanych rzeczy

Każdy z banków w ramach swojej oferty usług, posiadający bankowość internetową, opracowuje swój sposób dodatkowego zabezpieczenia. Unijna dyrektywa PSD2 nakłada obowiązek zmian sposobów logowania, pozostawiając bankom swobodę w doborze dodatkowego zabezpieczenia. Takie rozwiązanie niewątpliwie wzmocni siłę zabezpieczenia dostępu do konta internetowego. O zmianach banki są zobowiązane poinformować swoich klientów, przedstawiając zarazem na czym polegają zmiany, i jak je wdrożyć. Większość dotychczasowych zabezpieczeń będą mogli użytkownicy zachować, dokładając jedynie nowe dodatkowe elementy.